Asetilen
Asetilen
Teknik Gazlar

Argon

Dünya atmosferinde en fazla bulunan üçüncü gazdır.En sık rastlanan asal gazdır.Havadan düşük sıcaklıkta yapılan işlemle(kriyojenik) endüstriyel olarak elde edilir. Renksiz ve kokusuz özelliğe sahiptir. Oda sıcaklığında bileşik oluşturmaz fakat bazı durumlarda bileşik oluşturabilir.İnert ortama ihtiyaç duyulduğunda başvurulan bir gazdır.Kapalı alanlarda solunabilir ve bu durum boğulmalara yol açabilir. Buna ek olarak deri veya göz ile sıvı haldeki argon temasa geçerse donar. Havadan ağır bir gaz. yanıcı olmayan, havada oksijen azaldığında boğucu özelliğe sahiptir.

Üretim Yöntemi
Atmosferdeki hava saflaştırılır(sıvılaştırılır yani) daha sonra yüksek basınç uygulanıp soğutulur. ardından havadan oksijen azot ve argon ayrıştırılır. Tungsten Inert Gas kısaca TIG denen argon kaynak yöntemine verilen isimdir. 

Kullanım Alanları;

  • Çelik sanayisinde 
  • Çift cam imalatlarında ve cam aralarında
  • Düşük enerjili floresan ve ampul yapımında 
  • Titanyum ve diğer reaktif elementlerin üretimi için gerekli inert ortamı sağladığı için kullanılır
  • Lüks arabaların lastiklerinde  kauçuğu korumak ve yol gürültüsünü azaltmak amacıyla argon kullanımı tercih edilebilir.
  • Yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Argon, bir odadaki oksijenin yerini alır ve yanma durur.
  • Metallerin saflaştırılması işleminde kullanılır

Yüksek sıcaklıkta yapılan kaynaklarda argon kullanılır ve yapan kişinin çok dikkatli olması gerekir. Vücutla direkt teması birçok cilt hastalığına sebep olur.

MSDS Kullanma Klavuzu

Asetilen