Asetilen
Asetilen
Teknik Gazlar

Azot

Diğer adı Nitrojendir(N). Havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması ile elde edilen gaz türüdür. Dünya atmosferinin yaklaşık %78'ini oluşturur ve tüm canlı dokularında bulunur.Havadan hafif olan bir gazdır. Zehirli değildir fakat uzun süre maruz kalınırsa boğucu özellik kazanır. Rengi ve kokusu yoktur. İnert özelliği olan bir gazdır yani diğer gazlarla reaksiyona girmez. 

Azot Gazının Kullanım Alanları;

Hem sıvı hem gaz hali olan azotun birçok çeşit kullanım alanı vardır.

 • Petrol ve gaz kuyularında sondaj işlemlerinde
 • Bitkisel yağ üretiminde
 • Ampul imalatında
 • Nükleer santrallerde rafineri ve boru hatlarının temizlenmesinde
 • Tanker, tank ve boru hatlarının süpürülmesi
 • Kimyasalların depolanmasında yanma ve patlamalara önlem olarak
 • Elektronik, kimya, cam, çelik ve demir-dışı metal üretim işlemleri
 • Malzemelerin ısıl işlemleri, silo atmosferleri ve gıda paketlemede kontrollü atmosfer oluşturmak amacıyla
 • Gıda dondurma, soğutma ve taşınması
 • Doku dondurma ve saklama
 • Metallerin sıkı geçme işlemleri
 • Kalıplamada, film ekstrüzyonda ve proses ekipmanlarında soğutucu olarak
 • Proses solventlerinin geri kazanımı
 • Kimyasal ayıraç ve ayıraç taşıyıcı olarak
 • Malzeme gevrekleştiricisi olarak çapak giderme ve öğütmede
 • Meyve suyu ve meşrubat paketleme
 • Çift cidarlı azot gazı tüpleri azot gazının sıvı halinde nakliye görevi üstlenirler
 • Amonyak sentezinde kullanılır.
 • Tahılların depolanmasında(tahıl siloları)
 • Kömür madenlerinde yangın söndürme amacıyla
 • Kontrollü atmosfer basınç değerlerinin sağlanmasında
 • Marketteki gıdaların içine bozulmayıp uzun süreli olması için 

MSDS Kullanma Klavuzu

Asetilen